Calculator ng pagbabago ng porsyento

Paunang halaga:
Pangwakas na halaga:
 
Resulta ng pagbabago ng porsyento: %
Pagkalkula:

Porsyento ng calculator ►

Pagkalkula ng pagbabago ng porsyento

Ang porsyento ng pagbabago mula sa dating halaga (V old ) patungo sa bagong halaga (V bago ) ay katumbas ng luma at bagong pagkakaiba ng mga halaga na hinati ng mga dating beses na halaga na 100%:

pagbabago ng porsyento = ( V bago - V old ) / V old × 100%

Halimbawa # 1

Ang pagtaas ng porsyento ng presyo mula sa dating halaga ng $ 1000 hanggang sa bagong halaga na $ 1200 ay kinakalkula ng:

pagbabago ng porsyento = ($ 1200 - $ 1000) / $ 1000 × 100%

 = 0.2 × 100% = 20%

Halimbawa # 2

Ang porsyento ng pagbaba ng porsyento mula sa dating halaga ng $ 1000 hanggang sa bagong halaga na $ 800 ay kinakalkula ng:

pagbabago ng porsyento = ($ 800 - $ 1000) / $ 1000 × 100%

 = -0.2 × 100% = -20%

 

Porsyento ng calculator ►

 


Tingnan din

Advertising

MATH CALCULATORS
RAPID TABLES