Exponential Growth / Decay Calculator

Ang calculator ng paglago / pagkabulok ng online na exponential.

Exponential formula ng paglago / pagkabulok

x ( t ) = x 0 × (1 + r ) t

x (t) ang halaga sa oras t.

x 0 ang paunang halaga sa oras na t = 0.

Ang r ay ang rate ng paglago kapag ang r/ 0 o rate ng pagkabulok kapag r <0, sa porsyento.

t ang oras sa mga discrete interval at mga piling unit ng oras.

Exponential calculator ng paglago

Ipasok ang paunang halaga x 0 , rate ng paglago r at agwat ng oras t at pindutin ang = button:

Ipasok ang paunang halaga ( x 0 ):  
Ipasok ang rate ng paglago / pagkabulok ( r ): %
Ipasok ang oras ( t ):  
   
Halaga sa oras t ( x (t)):  

Halimbawa

x 0 = 50

r = 4% = 0.04

t = 90 oras

x ( t ) = x 0 × (1 + r ) t = 50 × (1 + 0.04) 90 = 1706

 

Exponent calculator ►

 


Tingnan din

Advertising

MATH CALCULATORS
RAPID TABLES