Calculator ng Porsyento

Ano ang % ng ?  
ay kung ano ang porsyento ng ? %
ay % ng alin?
Ano ang pagbabago ng porsyento
mula sa sa ? %
Porsyento:     Maliit na bahagi:   Decimal:  
%

Mga kalkulasyon ng porsyento

Porsyento ng isang pagkalkula ng halaga

Ano ang 20% ​​ng $ 60?

Ang 20% ​​ay na-mutipli ng $ 60:

20% × $ 60 = (20/100) × $ 60 = 0.2 × $ 60 = $ 12

Pagkalkula ng porsyento

$ 12 ang ilang porsyento ng $ 60?

Ang $ 12 ay nahahati sa $ 60 at pinarami ng 100%:

($ 12 / $ 60) × 100% = 20%

Pagkalkula ng buong halaga

Ang $ 12 ay 20% ng ano?

Ang $ 12 ay hinati ng 20%:

$ 12/20% = ($ 12/20) × 100 = $ 60

Pagkalkula ng pagbabago ng porsyento

Ano ang pagbabago ng porsyento mula $ 40 hanggang $ 50?

Ang pagkakaiba sa pagitan ng $ 50 at $ 40 ay nahahati sa $ 40 at pinarami ng 100%:

[($ 50 - $ 40) / $ 40] × 100% = 0.25 × 100% = 25%

 


Tingnan din

Advertising

MATH CALCULATORS
RAPID TABLES