Tangent Calculator

Online trigonometric tangent calculator.

Tangent calculator

tan
Resulta:

* Gumamit ng e para sa notasyong pang-agham. Hal: 5e3, 4e-8, 1.45e12

Kabaligtaran na tangentong calculator

tan -1
Degrees:
°
Radians:
rad

Tangent table

x tan (x)
degrees mga radian
-90 ° -π / 2 hindi tinukoy
-60 ° -π / 3 -1.732050808
-45 ° -π / 4 -1
-30 ° -π / 6 -0.577350269
0 ° 0 0
30 ° π / 6 0.577350269
45 ° π / 4 1
60 ° π / 3 1.732050808
90 ° π / 2 hindi tinukoy

 


Tingnan din

Advertising

MATH CALCULATORS
RAPID TABLES