Tinimbang na Karaniwang Calculator

Tinimbang na average calculator at pagkalkula. Tinimbang na nangangahulugang calculator.

Bigat Bilang
Timbang na average:
Kabuuan ng mga timbang:
Pagkalkula:

Karaniwang calculator ►

Tinimbang na average na pagkalkula

Ang average na timbang ( x ) ay katumbas ng kabuuan ng produkto ng timbang (w i ) na beses sa bilang ng data (x i ) na hinati sa kabuuan ng mga timbang:

timbang na average

Halimbawa

Hanapin ang timbang na average ng mga marka sa klase (na may pantay na timbang) 70,70,80,80,80,90:

Dahil ang bigat ng lahat ng mga marka ay pantay, maaari naming kalkulahin ang mga marka na ito sa simpleng average o maaari naming cound kung gaano karaming beses ang bawat pag-apear ng grado at paggamit ng average na may timbang.

2 × 70,3 × 80,1 × 90

x = (2 × 70 + 3 × 80 + 1 × 90) / (2 + 3 + 1) = 470/6 = 78.33333

 

Karaniwang calculator ►

 


Tingnan din

Advertising

MATH CALCULATORS
RAPID TABLES