Com convertir amplificadors a miliamperis

Com convertir el corrent elèctric d’ amperis (A) a miliamperis (mA).

fórmula de càlcul d'amperes a miliamperis

El corrent I en miliamperis (mA) és igual al corrent I en amplificadors (A) multiplicat per 1.000 miliamperis per ampli:

I (mA) = I (A) × 1000mA / A

 

Per tant, els miliamperis són iguals a amplificadors de 1.000 miliamperis per ampli:

miliamp = amp × 1000

o

mA = A × 1000

Exemple

Converteix el corrent de 3 amperes a miliamperis:

El corrent I en miliamperis (mA) és igual a 3 amperes (A) vegades 1000mA / A:

I (mA) = 3A × 1000mA / A = 3000mA

 

Com convertir miliamperis a amplificadors ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CÀLCULS ELÈCTRICS
TAULES RÀPIDES