Com convertir VA a kW

Com convertir la potència aparent en volt-amperes (VA) en potència real en quilowatts (kW) .

Fórmula de càlcul de volts-amperes a kW

La potència real P en quilowatts (kW) és igual a la potència aparent S en volt-amperis (VA), multiplicada pel factor de potència PF dividit per 1000:

P (kW) =  S (VA) × PF / 1000

 

Així doncs, els quilowatts són iguals a volt-amperes multiplicats pel factor de potència dividit per 1000.

quilowatts = volt-amperes × PF / 1000

o

kW = VA × PF / 1000

Exemple

Quina és la potència real en quilowatts quan la potència aparent és de 3000 VA i el factor de potència és de 0,8?

Solució:

P = 3000VA × 0,8 / 1000 = 2,4 kW

 

Com convertir kW a VA ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CÀLCULS ELÈCTRICS
TAULES RÀPIDES