Com convertir kW a kVA

Com convertir la potència real en quilowatts (kW) en potència aparent en kilovolt-amperes (kVA).

Fórmula de càlcul de kW a kVA

La potència aparent S en quilovolt-amperes (kVA) és igual a la potència real P en quilowatts (kW), dividida pel factor de potència PF:

S (kVA) =  P (kW) / PF

Així doncs, els quilovolt-amperes són iguals a quilowatts dividits pel factor de potència.

kilovolt-amperes = quilowatts / PF

o

kVA = kW / PF

Exemple

Quina és la potència aparent en amperes de quilovolt quan la potència real és de 3 kW i el factor de potència és de 0,8?

Solució:

S = 3kW / 0,8 = 3,75kVA

 

Com convertir kVA a kW ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CÀLCULS ELÈCTRICS
TAULES RÀPIDES