Com convertir VA a watts

Com convertir la potència aparent en volt-amperis (VA) a la potència real en watts (W) .

Fórmula de càlcul de VA a watts

La potència real P en watts (W) és igual a la potència aparent S en volt-amperes (VA), multiplicada pel factor de potència PF:

P (W)S (VA) × PF

Així doncs, els watts són iguals a volt-amples el factor de potència.

watts = volt-amperes × PF

o

W = VA × PF

Exemple

Quina és la potència real en watts quan la potència aparent és de 3000 VA i el factor de potència és de 0,8?

Solució:

P = 3000VA × 0,8 = 2400W

 

Com convertir watts a VA ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CÀLCULS ELÈCTRICS
TAULES RÀPIDES