Com convertir quilowatts-hora a quilowatts

Com convertir l’energia en quilowatts hora (kWh) en energia elèctrica en quilowatts (kW) .

Podeu calcular quilowatts de quilowatt-hora i hores, però no podeu convertir-lo en quilowatt-hora, ja que les unitats de quilowatt-hora i quilowatt representen quantitats diferents.

Fórmula de càlcul de quilowatts hora a quilowatts

La potència P en quilowatts (kW) és igual a l'energia E en quilowatts hora (kWh), dividida pel període de temps t en hores (hr):

P (kW) = E (kWh) / t (h)

Així que

quilowatt = quilowatt hora / hora

o

kW = kWh / h

Exemple

Quin és el consum d'energia en quilowatts quan el consum d'energia és de 15 quilowatts-hora durant un temps de durada de 3 hores?

P = 15 kWh / 3 h = 5 kW

 

Com convertir kW a kWh ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CÀLCULS ELÈCTRICS
TAULES RÀPIDES