Com convertir els joules a volts

Com convertir l’energia en joules (J) en tensió elèctrica en volts (V) .

Podeu calcular volts de joules i coulombs, però no podeu convertir joules a volts, ja que les unitats de volt i joule representen quantitats diferents.

Fórmula de càlcul de Joules a volts

La tensió V en volts (V) és igual a l'energia E en joules (J), dividida per la càrrega Q en coulombs (C):

V (V) = E (J) / Q (C)

Així que

volt = joule / coulomb

o

V = J / C

Exemple

Quin és el subministrament de tensió d’un circuit elèctric amb un consum d’energia de 60 joules i un flux de càrrega de 4 coulombs?

V = 60J / 4C = 15V

 

Com convertir volts a joules ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CÀLCULS ELÈCTRICS
TAULES RÀPIDES