Com convertir quilowatts a quilowatts-hora

Com convertir l'energia elèctrica en quilowatts (kW) a energia en quilowatts-hora (kWh) .

Podeu calcular quilowatt-hora a partir de quilowatts i hores, però no es pot convertir el quilowatt en quilowatt-hora, ja que les unitats de quilowatt i quilowatt-hora representen quantitats diferents.

Fórmula de càlcul de quilowatts a quilowatts-hora

L’energia E en quilowatts hora (kWh) és igual a la potència P en quilowatts (kW), multiplicada pel període de temps t en hores (h):

E (kWh) = P (kW) × t (h)

Així que

quilowatt-hora = quilowatt × hora

o

kWh = kW × h

Exemple

Quin és el consum d'energia en watt-hora quan el consum d'energia és de 5 quilowatts durant un temps de durada de 3 hores?

E = 5kW × 3h = 15 kWh

 

Com convertir kWh a kW ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CÀLCULS ELÈCTRICS
TAULES RÀPIDES