Com convertir miliamperis a amplificadors

Com convertir el corrent elèctric de miliamperis (mA) a amplificadors (A) .

conversió de miliamperis a amplificadors

El corrent I (A) en amplificadors és igual al corrent I (mA) en miliamperis dividit per 1000 miiliamperis per ampli:

I (A) = I (mA) / 1000mA / A

 

Per tant, els amplificadors són iguals a miliamperis dividits per 1000 miiliamperis per ampli:

amp = milliamp / 1000

o

A = mA / 1000

Exemple

Converteix el corrent de 300 miliamperis a amplificadors:

El corrent I en amperes (A) és igual a 300 miliamperis (mA) dividit per 1000 mA / A:

I (A) = 300mA / 1000mA / A = 0,3A

 

Com convertir amplificadors a miliamperis ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CÀLCULS ELÈCTRICS
TAULES RÀPIDES