Com convertir kVA a watts

Com convertir la potència aparent en kilovolt-amperes (kVA) en potència real en watts (W) .

Fórmula de càlcul de kVA a watts

La potència real P en watts (W) és igual a 1000 vegades la potència aparent S en quilovolt-amperes (kVA), el factor de potència PF:

P (W) = 1000 × S (kVA) × PF

Així doncs, els watts són iguals a 1000 vegades kilovolt-amperes el factor de potència.

watts = 1000 × kilovolt-amperes × PF

o

W = 1000 × kVA × PF

Exemple

Quina és la potència real en watts quan la potència aparent és de 3 kVA i el factor de potència és de 0,8?

Solució:

P = 1000 × 3kVA × 0,8 = 2400W

 

Com convertir watts a kVA ►

 


Vegeu també

CÀLCULS ELÈCTRICS
TAULES RÀPIDES