Com convertir volts a amplificadors

Com convertir la tensió elèctrica en volts (V) a corrent elèctric en amperes (A) .

Podeu calcular amplificadors a partir de volts i watts o ohms , però no podeu convertir volts a amplificadors, ja que les unitats de volt i amplificador representen quantitats diferents.

Càlcul de volts a amplificadors amb watts

El corrent I en amperes (A) és igual a la potència P en watts (W), dividit per la tensió V en volts (V):

I (A) = P (W) / V (V)

Així que

amp = watt / volt

o

A = W / V

Exemple

Quin és el flux de corrent d’un circuit elèctric que té un consum d’energia de 45 watts i una tensió de 15 volts?

I = 45W / 15V = 3A

Càlcul de volts a amplificadors amb ohms

El corrent I en amperes (A) és igual al voltatge V en volts (V) dividit per la resistència R en ohms (Ω):

I (A) = V (V) / R (Ω)

Així que

amp = volt / ohm

o

A = V / Ω

Exemple

Quin és el flux de corrent d’un circuit elèctric que té una tensió de 30 volts i una resistència de 10 Ω?

Segons la llei d’ohm, el corrent I és igual a 30 volts dividit per 10 ohms:

I = 30V / 10Ω = 3A

 

Càlcul d'amperes a volts ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CÀLCULS ELÈCTRICS
TAULES RÀPIDES