Com convertir VA a kVA

Com convertir la potència aparent de volt-amperes (VA) a kilovolt-amperes (kVA).

Fórmula de càlcul de volts-amperes a kVA

La potència aparent S en quilovolt-amperes (kVA) és igual a la potència aparent S en volt-amperes (VA), dividida per 1000:

S (kVA) =  S (VA) / 1000

 

Així doncs, els quilovolt-amperes són iguals a volt-amperes dividits per 1000:

kilovolt-amps = volt-amps / 1000

o

kVA = VA / 1000

Exemple

Quina és la potència aparent en amperes de quilovolt quan la potència aparent en volt-amperes és de 3000VA?

Solució:

S = 3000VA / 1000 = 3kVA

 

Com convertir kVA a VA ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CÀLCULS ELÈCTRICS
TAULES RÀPIDES