Com convertir watts a kVA

Com convertir la potència real en watts (W) a la potència aparent en kilovolt-amperes (kVA).

Fórmula de càlcul de watts a kVA

La potència aparent S en quilovolt-amperes (kVA) és igual a la potència real P en watts (W), dividida per 1000 vegades el factor de potència PF:

S (kVA) =  P (W) / (1000 × PF )

Així doncs, els quilovolt-amperes són iguals a watts dividits per 1000 vegades el factor de potència.

kilovolt-amperes = watts / (1000 × PF)

o

kVA = W / (1000 × PF)

Exemple

Quina és la potència aparent en quilovolt-amperes quan la potència real és de 3000 W i el factor de potència és de 0,8?

Solució:

S = 3000W / (1000 × 0,8) = 3,75kVA

 

Com convertir kVA a watts ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CÀLCULS ELÈCTRICS
TAULES RÀPIDES