Com convertir kVA a kW

Com convertir la potència aparent en quilovolt-amperes (kVA) en potència real en quilowatts (kW) .

Fórmula de càlcul de kVA a kW

La potència real P en quilowatts (kW) és igual a la potència aparent S en quilovolt-amperes (kVA), multiplicada pel factor de potència PF:

P (kW) =  S (kVA) × PF

Així doncs, els quilowatts són iguals a quilovolt-amperes el factor de potència.

quilowatts = kilovolt-amperes × PF

o

kW = kVA × PF

Exemple

Quina és la potència real en quilowatts quan la potència aparent és de 3 kVA i el factor de potència és de 0,8?

Solució:

P = 3kVA × 0,8 = 2,4kW

 

Com convertir kW a kVA ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CÀLCULS ELÈCTRICS
TAULES RÀPIDES