दशांश ते बायनरी कनवर्टर

10
बायनरी नंबर:
2
बायनरी साइन इन 2 चे पूरक:
2
हेक्स क्रमांक:
16

द्विआधारी ते दशांश रूपांतरण ►

दशांश दशांश मध्ये कसे रूपांतरित करावे

रूपांतरण चरणे:

  1. संख्या 2 ने विभाजित करा.
  2. पुढील पुनरावृत्तीसाठी पूर्णांक मिळवा.
  3. बायनरी अंकांसाठी उर्वरित मिळवा.
  4. भाग 0 च्या बरोबरीपर्यंत चरणांची पुनरावृत्ती करा.

उदाहरण # 1

बायनरीमध्ये 13 10 मध्ये रुपांतरित करा :


2 ने विभाग
उदार शिल्लक बिट #
13/2 6 1 0
6/2 3 | 0 1
3/2 1 1 2
१/२ 0 1 3 |

तर 13 10 = 1101 2

उदाहरण # 2

174 10 बायनरीमध्ये रूपांतरित करा :


2 ने विभाग
उदार शिल्लक बिट #
174/2 87 0 0
87/2 43 1 1
43/2 21 1 2
21/2 10 1 3 |
10/2 5 0 4
5/2 2 1 5
2/2 1 0 6
१/२ 0 1 7

तर 174 10 = 10101110 2

बायनरी रूपांतरण सारणी ते दशांश

दशांश
संख्या
बायनरी
नंबर
हेक्स
क्रमांक
0 0 0
1 1 1
2 10 2
3 | 11 3 |
4 100 4
5 101 5
6 110 6
7 111 7
8 1000 8
9 1001 9
10 1010
11 1011
12 1100 सी
13 1101 डी
14 1110
15 1111 एफ
16 10000 10
17 10001 11
18 10010 12
19 10011 13
20 10100 14
21 10101 15
22 10110 16
23 10111 17
24 11000 18
25 11001 19
26 11010 1 ए
27 11011 1 बी
28 11100 1 सी
29 11101 1 डी
30 11110 1E
31 11111 1 एफ
32 100000 20
64 1000000 40
128 10000000 80
256 100000000 100

 


हे देखील पहा

Advertising

नंबर कन्व्हर्शन
वेगवान सारण्या