Jak zamienić amper na kilowaty

Jak zamienić prąd elektryczny w amperach (A) na moc elektryczną w kilowatach (kW) .

Możesz obliczyć kilowaty z amperów i woltów . Nie można zamienić amperów na kilowaty, ponieważ jednostki kilowatów i amperów nie mierzą tej samej ilości.

Wzór obliczeniowy z amperów prądu stałego do kilowatów

Moc P w kilowatach jest równa natężeniu prądu I w amperach pomnożonym przez napięcie V w woltach podzielone przez 1000:

P (kW) = I (A) × V (V) / 1000

Zatem kilowaty są równe amperom razy woltom podzielonym przez 1000:

kilowat = amp × wolt / 1000

lub

kW = A × V / 1000

Przykład

Jaki jest pobór mocy w kW, gdy natężenie prądu wynosi 3 A, a napięcie zasilania 110 V?

Odpowiedź: moc P jest równa prądowi 3 amperów razy napięciu 110 woltów, podzielonemu przez 1000.

P = 3 A × 110 V / 1000 = 0,33 kW

Wzór obliczeniowy z amperów jednofazowych prądu przemiennego do kilowatów

Rzeczywista moc P w kilowatach jest równa współczynnikowi mocy PF razy prąd fazowy I w amperach, razy napięcie RMS V w woltach podzielone przez 1000:

P (kW) = PF × I (A) × V (V) / 1000

Zatem kilowaty są równe współczynnikowi mocy pomnożonemu przez ampery razy wolty podzielonemu przez 1000:

kilowat = PF × amp × wolt / 1000

lub

kW = PF × A × V / 1000

Przykład

Jaki jest pobór mocy w kW, gdy współczynnik mocy wynosi 0,8, prąd fazowy 3 A, a napięcie RMS wynosi 110 V?

Odpowiedź: moc P jest równa współczynnikowi mocy 0,8 razy prąd 3 amperów razy napięcie 110 woltów, podzielony przez 1000.

P = 0,8 × 3 A × 110 V / 1000 = 0,264 kW

Wzór obliczeniowy z amperów trójfazowych prądu przemiennego do kilowatów

Rzeczywista moc P w kilowatach jest równa pierwiastkowi kwadratowemu z 3 razy współczynnika mocy PF razy prąd fazowy I w amperach, razy napięcie RMS między liniami V L-L w woltach podzielone przez 1000:

P (kW) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

Zatem kilowaty są równe pierwiastkowi kwadratowemu z 3 razy współczynnika mocy PF razy amperów razy wolty podzielone przez 1000:

kilowat = 3 × PF × amp × volt / 1000

lub

kW = 3 × PF × A × V / 1000

Przykład

Jaki jest pobór mocy w kW, gdy współczynnik mocy wynosi 0,8, prąd fazowy 3 A, a napięcie RMS wynosi 110 V?

Odpowiedź: moc P jest równa pierwiastkowi kwadratowemu z 3 razy współczynnika mocy 0,8 razy prąd 3 amperów razy napięcie 110 woltów, podzielony przez 1000.

P = 3 × 0,8 × 3 A × 110 V / 1000 = 0,457 kW

 

Jak zamienić kilowaty na amper ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY