Jak zamienić kilowaty na ampery

Jak zamienić moc elektryczną w kilowatach (kW) na prąd elektryczny w amperach (A) .

Amperów można obliczyć z kilowatów i woltów . Nie można zamienić kilowatów na amper, ponieważ jednostki kilowatów i amperów nie mierzą tej samej ilości.

Wzór obliczeniowy z kilowatów prądu stałego do amperów

Prąd I w amperach jest równy 1000-krotności mocy P w kilowatach podzielonej przez napięcie V w woltach:

I (A) = 1000 × P (kW) / V (V)

A zatem amper jest równy 1000 razy kilowatom podzielonym przez wolty.

ampery = 1000 × kilowaty / wolty

lub

A = 1000 × kW / V

Przykład

Jaki jest prąd w amperach, gdy pobór mocy wynosi 0,33 kilowata, a napięcie zasilania 110 woltów?

I = 1000 × 0,33 kW / 110 V = 3 A.

Wzór obliczeniowy z kilowatów jednofazowych prądu przemiennego do amperów

Prąd fazowy I w amperach jest równy 1000-krotności mocy rzeczywistej P w kilowatach podzielonej przez współczynnik mocy PF razy napięcie RMS V w woltach:

I = 1000 × P / ( PF × V )

Zatem amper jest równy 1000 razy kilowatom podzielonym przez współczynnik mocy razy wolty.

ampery = 1000 × kilowaty / ( PF × wolty)

lub

A = 1000 × kW / ( PF × V)

Przykład

Jaki jest prąd fazowy w amperach, gdy pobór mocy wynosi 0,33 kilowata, współczynnik mocy 0,8, a napięcie RMS wynosi 110 woltów?

I = 1000 × 0,33 kW / (0,8 × 110 V) = 3,75 A.

Wzór obliczeniowy z kilowatów prądu przemiennego do prądu trójfazowego

Prąd fazowy I w amperach jest równy 1000-krotności mocy rzeczywistej P w kilowatach, podzielonej przez pierwiastek kwadratowy z 3-krotności współczynnika mocy PF razy napięcie RMS między liniami V L-L w woltach:

I = 1000 × P / ( 3 × PF × V L-L )

Zatem ampery są równe 1000 razy kilowatom podzielonym przez pierwiastek kwadratowy z 3 razy współczynnik mocy razy wolty.

amper = 1000 × kilowaty / ( 3 × PF × wolty)

lub

A = 1000 × kW / ( 3 × PF × V)

Przykład

Jaki jest prąd fazowy w amperach, gdy pobór mocy wynosi 0,33 kW, współczynnik mocy 0,8, a napięcie zasilania 110 woltów?

I = 1000 × 0,33 kW / ( 3 × 0,8 × 110 V) = 2,165 A.

 

Jak zamienić amper na kilowaty ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY