Porsyento ng calculator ng error

Tinatayang / sinusukat na halaga:
Sakto / aktwal na halaga: 
 
Porsyento ng error:
Hindi ganap ang porsyento ng error:
Ganap na error:

Porsyento ng calculator ►

Pagkalkula ng porsyento ng error

Ang ganap na error ay katumbas ng ganap na halaga ng pagkakaiba sa pagitan ng eksaktong halaga at ang tinatayang halaga:

= | V eksaktong - V tinatayang |

Ang porsyento na error ay katumbas ng 100% beses ng ganap na error na hinati ng eksaktong halaga:

δ = 100% × | V eksaktong - V tinatayang | / | V eksaktong |

 

Porsyento ng calculator ►

 


Tingnan din

Advertising

MATH CALCULATORS
RAPID TABLES