Jak przeliczyć kW na kVA

Jak zamienić moc rzeczywistą w kilowatach (kW) na moc pozorną w kilowoltoamperach (kVA).

Wzór obliczeniowy od kW do kVA

Pozorna moc S w kilowoltoamperach (kVA) jest równa mocy rzeczywistej P w kilowatach (kW) podzielonej przez współczynnik mocy PF:

S (kVA) =  P (kW) / PF

Tak więc kilowoltoamper jest równy kilowatom podzielonym przez współczynnik mocy.

kilowoltoamperów = kilowaty / PF

lub

kVA = kW / PF

Przykład

Jaka jest pozorna moc w kilowoltoamperach, gdy rzeczywista moc wynosi 3 kW, a współczynnik mocy 0,8?

Rozwiązanie:

S = 3 kW / 0,8 = 3,75 kVA

 

Jak zamienić kVA na kW ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY