Jak zamienić wolty na dżule

Jak zamienić napięcie elektryczne w woltach (V) na energię w dżulach (J).

Możesz obliczyć dżule z woltów i kulombów, ale nie możesz zamienić woltów na dżule, ponieważ jednostki wolta i dżuli reprezentują różne wielkości.

Wzór na obliczanie woltów do dżuli

Energia E w dżulach (J) jest równa napięciu V w woltach (V) pomnożonej przez ładunek elektryczny Q w kulombach (C):

E (J) = V (V) × Q (C)

Więc

dżul = wolt × kulomb

lub

J = V × C

Przykład

Jaka jest energia w dżulach, która jest zużywana w obwodzie elektrycznym o napięciu 15 V i przepływie ładunku 4 kulomby?

E = 15 V × 4 C = 60 J.

 

Jak zamienić dżule na wolty ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY