Jak zamienić wolty na ampery

Jak zamienić napięcie elektryczne w woltach (V) na prąd elektryczny w amperach (A) .

Amperów można obliczyć na podstawie woltów i watów lub omów , ale nie można zamienić woltów na amper, ponieważ jednostki wolta i ampera reprezentują różne wielkości.

Obliczanie woltów do amperów za pomocą watów

Prąd I w amperach (A) jest równy mocy P w watach (W), podzielonej przez napięcie V w woltach (V):

I (A) = P (W) / V (V)

Więc

amp = wat / wolt

lub

A = W / V

Przykład

Jaki jest przepływ prądu w obwodzie elektrycznym o poborze mocy 45 watów i napięciu 15 woltów?

I = 45 W / 15 V = 3 A.

Obliczanie woltów do amperów z omami

Prąd I w amperach (A) jest równy napięciu V w woltach (V) podzielonemu przez rezystancję R w omach (Ω):

I (A) = V (V) / R (Ω)

Więc

amp = wolt / om

lub

A = V / Ω

Przykład

Jaki jest przepływ prądu w obwodzie elektrycznym o zasilaniu 30 V i rezystancji 10 Ω?

Zgodnie z prawem Ohma prąd I jest równy 30 woltom podzielonym przez 10 omów:

I = 30 V / 10 Ω = 3 A.

 

Obliczanie napięcia w amperach ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY