Jak zamienić wolty na omy

Jak zamienić napięcie elektryczne w woltach (V) na opór elektryczny w omach (Ω) .

Możesz obliczyć omy z woltów i amperów lub watów , ale nie możesz zamienić woltów na omy, ponieważ jednostki wolta i omy nie mierzą tej samej wielkości.

Obliczanie woltów do omów w amperach

Zgodnie z prawem Ohma rezystancja R w omach (Ω) jest równa napięciu V w woltach (V) podzielonemu przez prąd I w amperach (A):

R (Ω) = V (V) / I (A)

 

Więc omy są równe woltom podzielonym przez amper:

omy = wolty / ampery

lub

Ω = V / A

Przykład

Oblicz rezystancję rezystora w omach, gdy napięcie wynosi 5 woltów, a prąd 0,2 ampera.

Rezystancja R jest równa 5 woltom podzielonym przez 0,2 ampera, co odpowiada 25 omom:

R = 5 V / 0,2 A = 25 Ω

Obliczanie woltów na omy z watami

Moc P jest równa napięciu V razy prąd I :

P = V × I

Prąd I jest równy napięciu V podzielonemu przez rezystancję R (prawo Ohma):

I = V / R

Więc moc P jest równa

P = V × V / R = V 2 / R

Zatem rezystancja R w omach (Ω) jest równa kwadratowej wartości napięcia V w woltach (V) podzielonej przez moc P w watach (W):

R (Ω) = V 2 (V) / P (W)

 

Zatem omy są równe kwadratowej wartości woltów podzielonej przez waty:

om = wolty 2 / waty

lub

Ω = V 2 / W

Przykład

Oblicz rezystancję rezystora w omach, gdy napięcie wynosi 5 woltów, a moc 2 waty.

Rezystancja R jest równa kwadratowi 5 woltów podzielonym przez 2 waty, co odpowiada 12,5 oma.

R = (5 V) 2 / 2W = 12.5Ω

 

Jak zamienić omy na wolty ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY