Jak przekonwertować waty na kVA

Jak zamienić moc rzeczywistą w watach (W) na moc pozorną w kilowoltoamperach (kVA).

Wzór obliczeniowy watów do kVA

Pozorna moc S w kilowoltoamperach (kVA) jest równa mocy rzeczywistej P w watach (W) podzielonej przez 1000 razy współczynnik mocy PF:

S (kVA) =  P (W) / (1000 × PF )

Tak więc kilowoltoamper jest równy watom podzielonym przez 1000 razy współczynnik mocy.

kilowoltoamperów = waty / (1000 × PF)

lub

kVA = W / (1000 × PF)

Przykład

Jaka jest pozorna moc w kilowoltoamperach, gdy rzeczywista moc wynosi 3000 W, a współczynnik mocy 0,8?

Rozwiązanie:

S = 3000 W / (1000 × 0,8) = 3,75 kVA

 

Jak zamienić kVA na waty ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY