Jak przekonwertować waty na VA

Jak zamienić moc rzeczywistą w watach (W) na moc pozorną w woltoamperach (VA).

Wzór obliczeniowy watów do VA

Pozorna moc S w woltoamperach (VA) jest równa mocy rzeczywistej P w watach (W) podzielonej przez współczynnik mocy PF:

S (VA) =  P (W) / PF

Zatem woltoamperów są równe watów podzielonych przez współczynnik mocy.

woltoamperów = waty / PF

lub

VA = W / PF

Przykład

Jaka jest pozorna moc w woltoamperach, gdy rzeczywista moc wynosi 3000 W, a współczynnik mocy 0,8?

Rozwiązanie:

S = 3000 W / 0,8 = 3750 VA

 

Jak przekonwertować VA na waty ►

 


Zobacz też

Advertising

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
SZYBKIE STOŁY