Percentuálna chybová kalkulačka

Približná / nameraná hodnota:
Presná / skutočná hodnota: 
 
Percentuálna chyba:
Percentuálna chyba nie absolútna:
Absolútna chyba:

Percentuálna kalkulačka ►

Výpočet percentuálnej chyby

Absolútna chyba sa rovná absolútnej hodnote rozdielu medzi presnou hodnotou a približnou hodnotou:

ε = | V presný - V približne |

Percentuálna chyba sa rovná 100% násobku absolútnej chyby vydelenej presnou hodnotou:

δ = 100% × | V presný - V približne | / | V presný |

 

Percentuálna kalkulačka ►

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETY matematiky
RÝCHLE TABUĽKY