గిగావాట్స్ టు వాట్స్ మార్పిడి

గిగావాట్స్ (జిడబ్ల్యు) నుండి వాట్స్ (డబ్ల్యూ) శక్తి మార్పిడి: కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

గిగావాట్స్ టు వాట్స్ కన్వర్షన్ కాలిక్యులేటర్

గిగావాట్స్ (జిడబ్ల్యు) టు వాట్స్ (డబ్ల్యూ) , పవర్ కన్వర్షన్ కాలిక్యులేటర్.

గిగావాట్స్‌లో శక్తిని నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

GW
   
వాట్స్‌లో ఫలితం:

వాట్స్ టు GW మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

గిగావాట్లను వాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

1GW = 10 9 W = 1000000000 W.

1W = 10 -9 GW = 1/1000000000 GW

గిగావాట్స్ టు వాట్స్ మార్పిడి సూత్రం

వాట్స్ పి (డబ్ల్యూ) లోని శక్తి గిగావాట్స్ పి (జిడబ్ల్యు) లోని శక్తికి 9 రెట్లు సమానం :

P (W) = 10 9 × P (GW)

ఉదాహరణ

3GW ని వాట్స్‌గా మార్చండి:

P (W) = 10 9 × 3GW = 3 × 10 9 W = 3000000000W

గిగావాట్ టు వాట్స్ కన్వర్షన్ టేబుల్

శక్తి (గిగావాట్స్) శక్తి (వాట్స్)
0 GW 0 W.
0.000001 GW 1000 W.
0.00001 GW 10000 డబ్ల్యూ
0.0001 GW 100000 W.
0.001 GW 1000000 డబ్ల్యూ
0.01 GW 10000000 డబ్ల్యూ
 0.1 GW 100000000 డబ్ల్యూ
 1 GW 1000000000 డబ్ల్యూ

 

GW మార్పిడికి వాట్స్

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్