వాట్స్ టు గిగావాట్స్ మార్పిడి

వాట్స్ (డబ్ల్యూ) నుండి గిగావాట్స్ (జిడబ్ల్యు) విద్యుత్ మార్పిడి: కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

వాట్స్ టు గిగావాట్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

వాట్స్ (డబ్ల్యూ) నుండి గిగావాట్స్ (జిడబ్ల్యు) పవర్ కన్వర్షన్ కాలిక్యులేటర్.

శక్తిని వాట్స్‌లో నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

   
గిగావాట్స్‌లో ఫలితం: GW

GW టు వాట్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

వాట్లను గిగావాట్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

1W = 10 -9 GW = 1/1000000000 GW

1GW = 10 9 W = 1000000000 W.

వాట్స్ టు గిగావాట్స్ మార్పిడి ఫార్ములా

గిగావాట్స్ P (GW) లోని శక్తి వాట్స్ P (W ) లోని శక్తికి 10 9 తో విభజించబడింది :

పి (జిడబ్ల్యు) = పి (డబ్ల్యూ) / 10 9

ఉదాహరణ

5W ను గిగావాట్స్‌గా మార్చండి:

P (GW) = 5W / 10 9 = 5 × 10 -9 GW

వాట్స్ టు గిగావాట్స్ మార్పిడి పట్టిక

శక్తి (వాట్స్) శక్తి (గిగావాట్స్)
0 W. 0 GW
1000 W. 0.000001 GW
10000 డబ్ల్యూ 0.00001 GW
100000 W. 0.0001 GW
1000000 డబ్ల్యూ 0.001 GW
10000000 డబ్ల్యూ 0.01 GW
100000000 డబ్ల్యూ 0.1 GW
1000000000 డబ్ల్యూ 1 GW

 

GW టు వాట్స్ మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

పవర్ కన్వర్షన్
రాపిడ్ టేబుల్స్