Calculator ng Notasyon ng Siyentipiko

× 10
× 10
 
× 10

Converter ng notasyong pang-agham ►

Mga kalkulasyon ng notasyong pang-agham

Para sa 2 bilang x1 at x2:

x 1 = a 1 × 10 b 1

x 2 = a 2 × 10 b 2

Karagdagang mga notasyong pang-agham

x 1 + x 2 = a 1 × 10 b 1 + a 2 × 10 b 2

Pagbabawas ng mga notasyong pang-agham

x 1 - x 2 = a 1 × 10 b 1 - a 2 × 10 b 2

Pagpaparami ng mga notasyong pang-agham

x 1 × x 2 = a 1 a 2 × 10 b 1+ b 2

Dibisyon ng mga notasyong pang-agham

x 1 / x 2 = ( a 1 / a 2 ) × 10 b 1- b 2

 

Converter ng notasyong pang-agham ►

 


Tingnan din

Advertising

MATH CALCULATORS
RAPID TABLES