Com convertir Ah a mAh

Com es converteix la càrrega elèctrica d’ampere-hora (Ah) a miliamper-hora (mAh).

Fórmula de càlcul d'amperi-hora a miliamperi-hora

La càrrega elèctrica Q (mAh) en miliampere-hores (mAh) és igual a la càrrega elèctrica Q (Ah) en ampere-hores (Ah) vegades 1000:

Q (mAh) = Q (Ah) × 1000

 

Per tant, la milliamp-hora és igual a una amp-hora de 1000 mAh / Ah:

milliamp-hora = amp-hora × 1000

o

mAh = Ah × 1000

Exemple

Convertiu la càrrega elèctrica de 3 amp-hora a miliamp-hora:

La càrrega elèctrica Q és igual a 3 amp-hora vegades 1000:

Q = 3Ah × 1000 = 3000mAh

 

Com convertir mAh a Ah ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CÀLCULS ELÈCTRICS
TAULES RÀPIDES