Com convertir watts-hora a watts

Com convertir l’energia en watt-hora (Wh) en energia elèctrica en watts (W) .

Podeu calcular el watt a partir de watt-hora i hores, però no podeu convertir-lo en unitats de watt, ja que les unitats de watt-hora i watt representen quantitats diferents.

Fórmula de càlcul de watt-hora a watts

La potència P en watts (W) és igual a l'energia E en watt-hora (Wh), dividida pel període de temps t en hores (h):

P (W) = E (Wh) / t (h)

Així que

watts = watt-hores / hores

o

W = Wh / h

Exemple

Quin és el consum d'energia en watts quan el consum d'energia és de 15 watts-hora per a una durada de 3 hores?

P = 15 Wh / 3 h = 5 W

 

Com convertir watts a Wh ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CÀLCULS ELÈCTRICS
TAULES RÀPIDES