15 ஆம்ப்ஸை வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

15 ஆம்ப்ஸ் (ஏ) மின்சாரத்தை வாட்ஸ் (டபிள்யூ) இல் மின்சக்தியாக மாற்றுவது எப்படி.

ஆம்ப்ஸ் மற்றும் வோல்ட்டுகளிலிருந்து வாட்களை நீங்கள் கணக்கிடலாம் (ஆனால் மாற்ற முடியாது):

12 வி டிசியின் மின்னழுத்தத்துடன் வாட்ஸ் கணக்கீடுக்கு 15 ஏ

டி.சி மின்சக்தியைப் பொறுத்தவரை, வாட்ஸ் ஆம்ப்ஸ் டைம்ஸ் வோல்ட்டுகளுக்கு சமம்.

வாட்ஸ் = ஆம்ப்ஸ் × வோல்ட்

வாட்ஸ் = 15A × 12V = 180W

120 வி ஏசியின் மின்னழுத்தத்துடன் 15A முதல் வாட்ஸ் கணக்கீடு

ஏசி மின்சக்தியைப் பொறுத்தவரை, வாட்ஸ் சக்தி காரணி நேரங்கள் ஆம்ப்ஸ் மடங்கு வோல்ட்டுகளுக்கு சமம்.

வாட்ஸ் = பி.எஃப் × ஆம்ப்ஸ் × வோல்ட்

தூண்டிகள் அல்லது மின்தேக்கிகள் இல்லாமல் எதிர்ப்பு சுமைக்கு, சக்தி காரணி 1 க்கு சமம்:

வாட்ஸ் = 1 × 15A × 120V = 1800W

தூண்டல் சுமைக்கு (தூண்டல் மோட்டார் போன்றவை), சக்தி காரணி தோராயமாக 0.8 க்கு சமமாக இருக்கலாம்:

வாட்ஸ் = 0.8 × 15A × 120V = 1440W

230 வி ஏசியின் மின்னழுத்தத்துடன் 15A முதல் வாட்ஸ் கணக்கீடு

ஏசி மின்சக்தியைப் பொறுத்தவரை, வாட்ஸ் சக்தி காரணி நேரங்கள் ஆம்ப்ஸ் மடங்கு வோல்ட்டுகளுக்கு சமம்.

வாட்ஸ் = பி.எஃப் × ஆம்ப்ஸ் × வோல்ட்

தூண்டிகள் அல்லது மின்தேக்கிகள் இல்லாமல் எதிர்ப்பு சுமைக்கு, சக்தி காரணி 1 க்கு சமம்:

வாட்ஸ் = 1 × 15A × 230V = 3450W

தூண்டல் சுமைக்கு (தூண்டல் மோட்டார் போன்றவை), சக்தி காரணி தோராயமாக 0.8 க்கு சமமாக இருக்கலாம்:

வாட்ஸ் = 0.8 × 15A × 230 வி = 2760W

 

ஆம்ப்ஸை வாட்களாக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

மின் கணக்கீடுகள்
விரைவான அட்டவணைகள்