Com convertir 100 amperis a watts

Com convertir el corrent elèctric de 100 amperes (A) en potència elèctrica en watts (W).

Podeu calcular (però no convertir) els watts des d'amplificadors i volts:

Càlcul de 100A a watts amb tensió de 12V CC

Per a la font d'alimentació de CC, els watts són iguals a amplificadors per volts

watts = amplificadors × volts

watts = 100A × 12V = 1200W

Càlcul de 100A a watts amb tensió de 120V CA.

Per a la font d'alimentació de CA, els watts són iguals al factor de potència vegades amperes vegades volts.

watts = PF × amperes × volts

Per a càrregues resistives sense inductors ni condensadors, el factor de potència és igual a 1:

watts = 1 × 100A × 120V = 12000W

Per a càrregues inductives (com el motor d’inducció), el factor de potència pot ser aproximadament igual a 0,8:

watts = 0,8 × 100A × 120V = 9600W

Càlcul de 100A a watts amb una tensió de 230V AC

Per a la font d'alimentació de CA, els watts són iguals al factor de potència vegades amperes vegades volts.

watts = PF × amperes × volts

Per a càrregues resistives sense inductors ni condensadors, el factor de potència és igual a 1:

watts = 1 × 100A × 230V = 23000W

Per a càrregues inductives (com el motor d’inducció), el factor de potència pot ser aproximadament igual a 0,8:

watts = 0,8 × 100A × 230V = 18400W

 

Com convertir amplificadors a watts ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CÀLCULS ELÈCTRICS
TAULES RÀPIDES