Kako pretvoriti džula u kilovate

Kako pretvoriti energiju u džulima (J) u električnu snagu u kilovatima (kW) .

Kilovate možete izračunati iz džula i sekundi, ali ne možete preračunati džula u kilovate, jer jedinice džula i kilovata predstavljaju različite količine.

Formula za izračun džula u kilovatima

Snaga P u kilovatima (kW) jednaka je energiji E u džulima (J), podijeljenoj sa 1000 puta vremenskog razdoblja t u sekundama:

P (kW) = E (J) / (1000 × t (s) )

Dakle

kilovat = džul / (1000 × sekunda)

ili

kW = J / (1000 × s)

Primjer

Kolika je potrošnja energije električnog kruga koji ima potrošnju energije od 90 džula u trajanju od 3 sekunde?

P (kW) = 90J / (1000 × 3s) = 0,03kW

 

Kako pretvoriti kW u džula ►

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNI OBRAČUNI
BRZE TABLICE