Kako pretvoriti kilodžule u vate

Kako pretvoriti energiju u kilodžulima (kJ) u električnu snagu u vatima (W) .

Možete izračunati vatove iz kilodžula i sekundi, ali ne možete pretvoriti kilodžule u vate, jer jedinice kilodžula i vata predstavljaju različite količine.

Formula za izračun kilometraža u vatima

Snaga P u vatima (W) jednaka je 1000 puta većoj od energije E u kilodžulima (kJ), podijeljena s vremenskim razdobljem t u sekundama:

P (W) = 1000 × E (kJ) / t (s)

Dakle

vat = 1000 × kilodžul / sekundi

ili

Š = 1000 × kJ / s

Primjer

Kolika je potrošnja energije električnog kruga koji ima potrošnju energije od 9 kilodžula u vremenskom trajanju od 3 sekunde?

P (W) = 1000 × 9kJ / 3s = 3000W

 

Kako pretvoriti vate u kJ ►

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNI OBRAČUNI
BRZE TABLICE