Kako pretvoriti kilodžul u kilovat

Kako pretvoriti energiju u kilodžulima (kJ) u električnu snagu u kilovatima (kW) .

Kilovate možete izračunati iz kilodžula i sekundi, ali ne možete pretvoriti kilodžul u kilovat, jer kilodžuli i kilovat jedinice predstavljaju različite količine.

Formula za izračun kilometraža u kilovatima

Snaga P u kilovatima (kW) jednaka je energiji E u kilodžulima (kJ), podijeljenoj s vremenskim razdobljem t u sekundama:

P (kW) = E (kJ) / t (s)

Dakle

kilovat = kilodžul / sekunda

ili

kW = kJ / s

Primjer

Kolika je potrošnja energije električnog kruga koji ima potrošnju energije od 9 kilodžula u vremenskom trajanju od 3 sekunde?

P (kW) = 9kJ / 3s = 3kW

 

Kako pretvoriti kW u kJ ►

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNI OBRAČUNI
BRZE TABLICE