Kako pretvoriti kilovate u džula

Kako pretvoriti električnu snagu u kilovatima (kW) u energiju u džulima (J).

Možete izračunati džula iz kilovata i sekundi, ali ne možete pretvoriti kilovate u džula jer jedinice kilovata i džula predstavljaju različite količine.

Formula za izračunavanje kilovata u džulima

Energija E u džulima (J) jednaka je 1000 puta većoj od snage P u kilovatima (kW), puta vremenskog razdoblja t u sekundama:

E (J) = 1000 × P (kW) × t (s)

Dakle

džula = 1000 × kilovata × sekundi

ili

J = 1000 × kW × s

Primjer

Kolika je potrošnja energije električnog kruga koji ima potrošnju energije od 3 kilovata u trajanju od 3 sekunde?

E (J) = 1000 × 3kW × 3s = 9000J

 

Kako pretvoriti džule u kW ►

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNI OBRAČUNI
BRZE TABLICE