Priemerná kalkulačka

* SD = štandardná odchýlka

Kalkulačka váženého priemeru ►

Priemerný výpočet

Priemer (aritmetický priemer) sa rovná súčtu n čísel vydelených n:

Priemer = ( a 1 + a 2 + ... + a n ) / n

Príklad

Priemer 1,2,5 je:

Priemer = (1 + 2 + 5) / 3 = 2,667

 

Kalkulačka váženého priemeru ►


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETY matematiky
RÝCHLE TABUĽKY