Kalkulačka trigonometrie

Kalkulačka pravouhlého trojuholníka

Zadajte jednu bočnú a druhú hodnotu a stlačte tlačidlo Vypočítať :

 

Kalkulačka trigonometrických funkcií

Výsledok:

Trigonometrické funkcie

sin A = opačná / prepona = a / c

cos A = susedná / prepona = b / c

tan A = protiľahlý / susedný = a / b

 

csc A = prepona / oproti = c / a

sek A = prepona / susedná = c / b

detská postieľka A = susedná / opačná = b / a

 

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETY matematiky
RÝCHLE TABUĽKY