Vedecká notačná kalkulačka

× 10
× 10
 
× 10

Prevodník vedeckej notácie ►

Výpočty vedeckej notácie

Pre 2 čísla x1 a x2:

x 1 = a 1 × 10 b 1

x 2 = a 2 × 10 b 2

Vedecké zápisy doplnenie

x 1 + x 2 = a 1 × 10 b 1 + a 2 × 10 b 2

Odčítanie vedeckých zápisov

x 1 - x 2 = a 1 × 10 b 1 - a 2 × 10 b 2

Násobenie vedeckých notácií

x 1 × x 2 = a 1 a 2 × 10 b 1+ b 2

Rozdelenie vedeckých notácií

x 1 / x 2 = ( a 1 / a 2 ) × 10 b 1- b 2

 

Prevodník vedeckej notácie ►

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETY matematiky
RÝCHLE TABUĽKY