Jak převést zesilovače na miliampéry

Jak převést elektrický proud z ampérů (A) na miliampéry (mA).

vzorec pro výpočet ampérů až miliampérů

Proud I v miliampérech (mA) se rovná proudu I v ampérech (A) krát 1000 miliampérů na zesilovač:

I (mA) = I (A) × 1000mA / A

 

Takže miliampéry se rovnají ampérům krát 1000 miliampérů na zesilovač:

milliamp = zesilovač × 1000

nebo

mA = A × 1000

Příklad

Převést proud 3 A na miliampéry:

Proud I v miliampérech (mA) se rovná 3 ampérům (A) krát 1000 mA / A:

I (mA) = 3A × 1000mA / A = 3000mA

 

Jak převést miliampéry na zesilovače ►

 


Viz také

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY