Jak převést VA na kVA

Jak převést zdánlivý výkon z voltampérů (VA) na kilovoltampérů (kVA).

Vzorec pro výpočet voltampérů na kVA

Zdánlivý výkon S v kilovoltampérech (kVA) se rovná zdánlivému výkonu S ve voltampérech (VA) děleno 1000:

S (kVA) =  S (VA) / 1000

 

Takže kilovoltové zesilovače se rovnají voltampérům děleno 1000:

kilovolt-zesilovače = volt-zesilovače / 1000

nebo

kVA = VA / 1000

Příklad

Jaký je zdánlivý výkon v kilovoltových zesilovačích, když zdánlivý výkon ve voltových zesilovačích je 3000 VA?

Řešení:

S = 3000 VA / 1000 = 3 kVA

 

Jak převést kVA na VA ►

 


Viz také

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY