Jak převést volty na zesilovače

Jak převést elektrické napětí ve voltech (V) na elektrický proud v ampérech (A) .

Můžete vypočítat zesilovače z voltů a wattů nebo ohmů , ale nemůžete převést volty na zesilovače, protože jednotky voltů a zesilovačů představují různá množství.

Výpočet voltů na zesilovače s watty

Proud I v zesilovačích (A) se rovná výkonu P ve wattech (W) děleno napětím V ve voltech (V):

I (A) = P (W) / V (V)

Takže

amp = watt / volt

nebo

A = W / V

Příklad

Jaký je aktuální tok elektrického obvodu, který má spotřebu energie 45 wattů a napájení 15 voltů?

I = 45W / 15V = 3A

Výpočet napětí na zesilovač s ohmy

Proud I v zesilovačích (A) se rovná napětí V ve voltech (V) děleno odporem R v ohmech (Ω):

I (A) = V (V) / R (Ω)

Takže

amp = volt / ohm

nebo

A = V / Ω

Příklad

Jaký je aktuální tok elektrického obvodu, který má napájecí napětí 30 voltů a odpor 10 Ω?

Podle ohmova zákona je proud I roven 30 voltům děleným 10 ohmy:

I = 30V / 10Ω = 3A

 

Výpočet zesilovačů na volty ►

 


Viz také

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY