Jak převést kilowatthodinu na kilowatty

Jak převést energii v kilowatthodinách (kWh) na elektrickou energii v kilowattech (kW) .

Můžete vypočítat kilowatt z kilowatthodiny a hodin, ale nemůžete převést kilowatthodinu na kilowatt, protože kilowatthodina a kilowatthodiny představují různá množství.

Vzorec pro výpočet kilowatthodin na kilowattů

Výkon P v kilowattech (kW) se rovná energii E v kilowatthodinách (kWh), děleno časovým obdobím t v hodinách (h):

P (kW) = E (kWh) / t (hod)

Takže

kilowatt = kilowatthodina / hod

nebo

kW = kWh / h

Příklad

Jaká je spotřeba energie v kilowattech, když je spotřeba energie 15 kilowatthodin po dobu 3 hodin?

P = 15 kWh / 3 h = 5 kW

 

Jak převést kW na kWh ►

 


Viz také

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY