Jak převést volty na ohmy

Jak převést elektrické napětí ve voltech (V) na elektrický odpor v ohmech (Ω) .

Můžete vypočítat ohmy z voltů a zesilovačů nebo wattů , ale nemůžete převést volty na ohmy, protože jednotky voltů a ohmů neměří stejné množství.

Výpočet voltů na ohmy se zesilovači

Podle Ohmova zákona se odpor R v ohmech (Ω) rovná napětí V ve voltech (V) děleno proudem I v ampérech (A):

R (Ω) = V (V) / I (A)

 

Ohmy se tedy rovnají voltům děleným zesilovači:

ohmy = volty / zesilovače

nebo

Ω = V / A

Příklad

Vypočítejte odpor rezistoru v ohmech, když je napětí 5 voltů a proud 0,2 ampéru.

Odpor R se rovná 5 voltům děleným 0,2 ampéru, což se rovná 25 ohmům:

R = 5V / 0,2A = 25Ω

Výpočet voltů na ohmy s watty

Síla P se rovná napětí V krát proud I :

P = V × I

Proud I se rovná napětí V děleno odporem R (Ohmův zákon):

I = V / R

Takže výkon P se rovná

P = V × V / R = V 2 / R

Takže odpor R v ohmech (Ω) se rovná druhé mocnině napětí V ve voltech (V) děleno výkonem P ve wattech (W):

R (Ω) = V 2 (V) / P (W)

 

Ohmy se tedy rovnají druhé mocnině voltů dělené watty:

ohmy = volty 2 / watty

nebo

Ω = V 2 / W

Příklad

Vypočítejte odpor odporu v ohmech, když je napětí 5 voltů a výkon 2 watty.

Odpor R se rovná čtverci 5 voltů dělenému 2 watty, což se rovná 12,5 ohmu.

R = (5V) 2 / 2W = 12,5Ω

 

Jak převést ohmy na volty ►

 


Viz také

Facebook Cvrlikání WhatsApp E-mailem

Napište, jak tuto stránku vylepšit

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY