Jak převést VA na kW

Jak převést zdánlivý výkon ve voltampérech (VA) na skutečný výkon v kilowattech (kW) .

Vzorec pro výpočet voltampérů na kW

Skutečný výkon P v kilowattech (kW) se rovná zdánlivému výkonu S ve voltampérech (VA), krát účiníku PF děleno 1000:

P (kW) =  S (VA) × PF / 1000

 

Takže kilowatty se rovnají voltampérům krát účiníku děleno 1000.

kilowattů = voltampéry × PF / 1000

nebo

kW = VA × PF / 1000

Příklad

Jaký je skutečný výkon v kilowattech, když je zdánlivý výkon 3000 VA a účiník 0,8?

Řešení:

P = 3000 VA × 0,8 / 1000 = 2,4 kW

 

Jak převést kW na VA ►

 


Viz také

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY