Jak převést kilowatt na kilowattshodinu

Jak převést elektrickou energii v kilowattech (kW) na energii v kilowatthodinách (kWh) .

Můžete vypočítat kilowatthodinu z kilowattů a hodin, ale nemůžete převést kilowatt na kilowatthodinu, protože kilowatthodiny a kilowatthodinové jednotky představují různá množství.

Vzorec pro výpočet Kilowattů na kilowatthodinu

Energie E v kilowatthodinách (kWh) se rovná výkonu P v kilowattech (kW), krát časové období t v hodinách (h):

E (kWh) = P (kW) × t (hod)

Takže

kilowatthodina = kilowatthodina × hod

nebo

kWh = kW × hod

Příklad

Jaká je spotřeba energie ve watthodinách, když je spotřeba energie 5 kilowattů po dobu 3 hodin?

E = 5kW × 3h = 15 kWh

 

Jak převést kWh na kW ►

 


Viz také

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY